6201  Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312   Activităţi ale portalurilor web